Generujeme služby pro energetiku!

 

DOMŮ      O NÁS      SLUŽBY      REFERENCE      VOLNÁ MÍSTA      KONTAKT

 

NABÍDKA SLUŽEB:

Předprojektová geodetická příprava – mapové podklady

Podélné profily vedení, včetně nadzemních částí

Zpracování PDS do GIS ve formátu RDF pro hladiny NN, VN, VVN

Zpracování PDS do GIS ve formátu RDF pro Optické infrastruktury

Vytyčování staveb před realizací

Zaměření a zpracování skutečného provedení liniových staveb NN, VN, VVN

Zaměření a zpracování skutečného provedení staveb Optické infrastruktury

Zaměření a zpracování skutečného provedení staveb v rozvodnách VN, VVN

Zaměření a zpracování skutečného provedení staveb V.O.

Geometrické plány pro vyznačení věc. břemen energetických sítí

Geometrické plány pro vyznačení objektů trafostanic a rozvoden

a mnoho dalších…